Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Klacht of geschil?

Wat is de Wkkgz?
Verschil tussen klacht en geschil?
Klachten- geschillenreglement
Wanneer kan ik klacht indienen?
Waarover kan ik een klacht indienen?
Hoe dien ik een klacht in?
Wat gebeurt er met mijn klacht?
Wanneer kan ik een geschil indienen?
Hoe dien ik een geschil in?
Kosten

Op 1 januari 2016 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet stelt nieuwe eisen aan hoe zorgaanbieders, waaronder paramedici, met ingang van 1 januari 2017 de opvang en behandeling van klachten van hun patiënten moeten organiseren. 

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders tot: 

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.
Voor meer informatie zie ook de website van het Ministerie VWS.


Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl