Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Veelgestelde vragen

Patiënten & cliënten
Voor paramedici
Interprofessionele klachtbehandeling
Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing. Dit betekent dat wij al uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en anderen hiertoe geen toegang hebben. Wel dienen wij uw klacht voor te leggen aan degene over wie u klaagt. Dit gaat op een wijze waarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd is.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over de uitkomst?

Als uw klacht niet wordt opgelost door uw behandelaar, of met de hulp van de klachtenfunctionaris, is er sprake van ‘een geschil’. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Neemt de klachtenfunctionaris alle klachten in behandeling?

Nee, de klachtenfunctionaris neemt niet alle klachten in behandeling. Er wordt eerst getoetst of u gerechtigd bent om een klacht in te dienen en of de behandelaar bij het Klachtenloket Paramedici is aangesloten. Ook zal de klachtenfunctionaris u eerst adviseren rechtstreeks contact op te nemen met degene over wie u klaagt, tenzij u aangeeft dat dit niet mogelijk is.

Wanneer komt een klacht bij de Geschillencommissie Paramedici?

Als u er met de paramedicus en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. De Geschillencommissie Paramedici kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,-.

Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl