Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Snelmenu

 Over KLP

Het KLP
Jaarverslagen
Privacy- en Cookieverklaring
Standpunt sponsoring

Op 1 januari 2016 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet stelt nieuwe eisen aan hoe zorgaanbieders, waaronder paramedici, met ingang van 1 januari 2017 de opvang en behandeling van klachten van hun patiënten moeten organiseren. 

De 'Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg' verplicht zorgaanbieders tot: 

  • het hebben van een klachtenregeling;
  • het aanbieden van een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • aansluiting bij een Geschilleninstantie.
Voor meer informatie zie ook de website van het Ministerie VWS

Het Kwaliteitsregister Para​medici (KP) heeft in dit kader het Klachtenloket Paramedici (KLP) opgezet met een erkende klachten- en geschillenregeling. Paramedici van de bij het KP aangesloten beroepsgroepen kunnen met betrekking tot de Wkkgz voor hun klachten- en geschillenregeling aansluiting vinden bij het KLP. 

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft de Geschillencommissie Paramedici opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Geschillencommissie Paramedici is​ op 23 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Geschillencommissie Paramedici kan met ingang van 1 januari 2017 geschillen afhandelen.

Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl