Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Snelmenu

 Klacht indienen

Hoe dien ik een klacht in?
Kosten
Klachtenreglement

Bent u met uw behandelaar niet gekomen tot een oplossing van uw klacht, dan kunt u via het online klachtenformulier een klacht melden.

Welke stappen doorloop je bij een klacht? Lees hiervoor de procedure.​Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl