Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksStart

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Welkom bij ADAP
​ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

Scholingsaanbieders kunnen met één aanvraag via ADAP voor een of meerdere van de volgende beroepsgroepen scholingsactiviteiten laten accrediteren:
  • Diëtisten
  • Ergotherapeuten
  • Huidtherapeuten
  • Logopedisten
  • MBB'ers
  • Oefentherapeuten
  • Optometristen
  • Orthoptisten
  • Podotherapeuten

Het systeem van kwaliteitsbewaking van bij- en nascholing voor paramedici is gezamenlijk ontwikkeld door de paramedische beroepsverenigingen om inzicht te geven in de kwaliteit van bij- en nascholing voor zowel de directe gebruiker (individuele beroepsbeoefenaar) als ook voor belanghebbenden zoals zorgverzekeraars, werkgevers, verwijzers en patiëntenverenigingen. Voor de individuele beroepsbeoefenaar is het duidelijk dat hij te maken heeft met een goedgekeurde scholingsactiviteit.

 

 Snel informatie over

Hoe voer ik presentie in?
Wat is een jaarplan Intercollegiaal overleg?
Hulp nodig bij de leerdoelen?​