Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
28-06-2021
IPO verplichting voor MBB'ers vervalt

Vanaf donderdag 1 juli 2021 vervalt de verplichting van IPO fase 1 voor MBB'ers. Dit is afgelopen maand besloten door het bestuur van de NVMBR. IPO fase 1 is de activiteit waarbij je feedback vraagt aan cliënten, verwijzers of collega's en is nu een verplicht onderdeel van Kwaliteitsregistratie van MBB'ers. Door hier geen verplichting meer van te maken wil het bestuur de beslissing voor het doen van IPO bij de MBB'er houden. De verplichting is uit de kwaliteitscriteria 2020-2025 gehaald. In de kwaliteitscriteria 2015-2020 is een IPO-overgangsregeling opgenomen.

Wens vanuit MBB'ers
KP ondersteunt deze keuze, directeur-bestuurder Peter Buisman vertelt: 'Uit focusgroepen begin dit jaar met MBB'ers kwam de wens naar voren om IPO als niet meer verplicht te hebben, daar willen we graag gehoor aan geven. We geloven in het doen van IPO vanuit een intrinsieke motivatie en daar geef je met het weghalen van de verplichting weer ruimte aan.'

Zowel KP als de NVMBR vinden IPO een belangrijk instrument, wat ook goed past in deze tijd waarin je continu blijft leren en ontwikkelen. Door met IPO te werken speel je in op behoeftes van cliënten en blijf je groeien als paramedicus.

Beoordeling IPO van NVMBR naar KP
Naast deze verandering zal per 1 augustus nog iets veranderden voor MBB'ers: de beoordeling van IPO ligt nu nog bij de NVMBR en zal per 1 augustus worden overgedragen naar KP.

Eigen instrument ziekenhuizen inzetten voor IPO
Een aantal ziekenhuizen heeft een eigen feedbacksysteem, wat bijvoorbeeld wordt ingezet bij persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Het KP en de NVMBR roepen afdelingen en paramedici op om deze in te zetten voor het doen van IPO. In de Kwaliteitscriteria set 2020-2025 op de pagina over IPO zijn hiervoor de kenmerken omschreven. Dit vermindert de administratieve lasten en maakt IPO makkelijker om te doen.

Heb je vragen over IPO of het inzetten van een eigen instrument? Neem dan contact op door te bellen of mailen met KP. 
Deel dit artikel