Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation LinksOver KP

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Snelmenu

 Over KP

Algemeen
Register raadplegen
Wie is KP?
Jaarverslagen
Missie/visie KP
Klachtenloket Paramedici
Informatie voor cliënten
ADAP
Privacy- en cookieverklaring
Standpunt sponsoring KP
De stichting Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke netwerkorganisatie waarin de paramedische beroepsverenigingen samenwerken. Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor de volgende paramedische beroepsgroepen​, te weten ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB’ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Inm​iddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd.​

Inzicht in kwaliteit
Cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. Deze keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van die behandelaars. Bij wie kan een cliënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van de​​ze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici uitkomst. 
 
KP maakt werk van kwaliteit in de paramedische zorg. Hoe? Door te toetsen of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van zijn of haar beroepsgroep. En door de registratie en herregistratie uit toe voeren voor de paramedische beroepen

Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars worden geraadpleegd. Het register is te raadplegen met behulp van het individuele KP-nummer (registratienummer), de naam van de paramedicus of praktijk/organisatie waar de paramedicus werkzaam is. 
 
Kwaliteitsregistratie
Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici.