Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation Linksdefault

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Kwaliteitsregister Paramedici > Voor clienten

 Algemeen

​​Letterlijk betekent paramedisch “naast de dokter”. Paramedici zijn meestal niet direct gericht op de genezing van een ziekte of aandoening maar hebben voornamelijk als doel de gezondheid van de patiënt zo goed mogelijk op peil te houden. Denk hierbij aan een diëtist, huidtherapeut, ergotherapeut, logopedist, podotherapeut, oefentherapeut, optometrist, orthoptist, radiodiagnost, radiotherapeut of medisch nucleair werker. Deze beroepen vallen onder de Wet BIG.

Al deze paramedici moeten werken aan hun deskundigheid. Niet alleen door veel vlieguren te maken, maar ook door bijvoorbeeld het volgen van bij- en nascholing. Zo kunnen zij kwalitatief goede zorg leveren die past bij deze tijd. Als een paramedicus voldoet aan bepaalde eisen, kan deze geregistreerd worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register kan iedereen raadplegen. Op deze pagina leest u er alles over.

 Voor cliënten

Waarom kwaliteitsregistratie?
Hoe zit het register in elkaar?
Register raadplegen. Hoe dan?
Beroepen
Beroepsverenigingen
Klachten
Wat doet KP?

Als een paramedicus in het Kwaliteitsregister Paramedici kwaliteitsgeregistreerd staat, dan weet u zeker dat deze zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen en zijn deskundigheid op peil houdt met onder andere bij- en nascholing. Dat is niet alleen voor u en uw gezondheid belangrijke informatie, maar ook voor de zorgverzekeraars. Zij vergoeden soms alleen als een paramedicus in het KP-register is opgenomen.​