Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Nieuws

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
06-02-2024
Nieuwe scholingskansen voor zeer ervaren paramedici


KLP_tips.jpg
Voor zeer ervaren paramedici kan het vinden van passende scholingen een uitdaging zijn, zo bleek uit feedback die we ontvingen. Deze oudere doelgroep zoekt naar scholing die nieuwe perspectieven biedt. Dit creëert kansen voor opfrisscholingen en bijscholingen over recente ontwikkelingen, scholingen die hun rol als mentor of visiteur en auditor versterken, inspelen op innovaties in de zorg of hen ondersteunt bij het ontwikkelen van (interne) scholingen.
 
Opfriscursussen

Opfriscursussen en bijscholingen zijn ideaal voor ervaren paramedici om snel op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en richtlijnen:  
 • State of the art ​scholing
Een opfris scholing over de ontwikkelingen van de afgelopen 5-10 jaar in de paramedische zorg, richtlijnen en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied.
 • Praktische workshops: 
Hands-on workshops die nieuwe behandelmethoden introduceren, waarbij de focus ligt op praktische vaardigheden en directe toepasbaarheid in de praktijk.

Mentorschap en coaching

Een andere invalshoek is het aanbieden van scholingen gericht op coaching. Veel ervaren paramedici bezitten een schat aan kennis en ervaring die ze kunnen overdragen aan de volgende generatie zorgprofessionals. Denk aan scholingen waarmee je vaardigheden ontwikkelt voor effectieve begeleiding. Inspelend op de KP-activiteit ‘Collegiale consultatie’ of ‘Begeleiden studenten/herintreders’. 

Rolontwikkeling als visiteur of auditor

Ervaren paramedici die zich willen specialiseren in kwaliteitsbeoordeling krijgen met specifieke trainingen de kans hun vaardigheden als visiteur of auditor te ontwikkelen. Deze scholingen richten zich op kwaliteitsborging binnen de paramedische zorg.
 • Kwaliteitsbeoordeling en -borging
Scholingen die diepgaande kennis bieden over kwaliteitsstandaarden, beoordelingsmethodieken en ethische overwegingen in de paramedische zorg. Deelnemers leren praktijken te evalueren en bij te dragen aan het bewaren van professionele normen. 
 • Audittechnieken en constructieve Feedback
Scholingen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden in het uitvoeren van de rol van auditor. Met onderwerpen als kwaliteitsstandaarden, audittechnieken en het geven van constructieve feedback. 

Hiermee speel je in op de activiteit ‘Ontwikkeling zorginhoud en organisatie’ en ‘Visitatie/audit’.

De kracht van specialisatie en verdieping

Een type scholing wat relevant is voor ervaren paramedici, is het bieden van gespecialiseerde verdiepingscursussen. Deze kunnen zich richten op nieuwe technologie of de laatste wetenschappelijke inzichten. Voorbeelden hiervan zijn:
 • Geavanceerde technologieën in de zorg
Scholingen die zich richten op technologische ontwikkelingen, zoals digitale gezondheidstoepassingen, geavanceerde hulpmiddelen of apparatuur in de paramedische zorg. Hiermee bereid je paramedici voor op zorgvernieuwingsprojecten, een onderdeel van de activiteit ‘Ontwikkeling zorginhoud en organisatie’.

 • Wetenschappelijke inzichten
  • ​Scholingen in evidence based practice bieden ervaren paramedici de kans om actuele wetenschappelijke inzichten praktisch toe te passen en koppelt theorie en praktijk. 
  • ​Een scholing gericht op analytische vaardigheden zoals het interpreteren van onderzoeksgegevens, kritisch denken en beslissingen te nemen op basis van data en bewijs. 

Ontwikkelen van scholingen voor paramedici

Ervaren paramedici die hun kennis willen delen door zelf (interne) scholingen te ontwikkelen, kunnen profiteren van cursussen op het gebied van onderwijskunde en curriculumontwikkeling.  Voorbeelden hiervan zijn:
 • Lesontwerp en didactische vaardigheden
Trainingen die inzicht geven in effectieve lesmethoden, het ontwerpen van lesmateriaal en het evalueren van leerresultaten, specifiek toegesneden op de behoeften van paramedici. 
 • Innovatieve lesmethoden in de zorg
Scholingen die de nieuwste onderwijstechnologieën en innovatieve lesstrategieën verkennen, zoals online leren en simulatie gebaseerd onderwijs, om boeiende en effectieve scholingen te creëren voor de volgende generatie paramedici. 

Hiermee speel je in op de activiteit ‘Ontwikkelen van scholing​’.

Conclusie

Door in te zetten op specialisatie, coaching en efficiënte updates, kunnen scholingsaanbieders ervoor zorgen dat ook deze groep professionals zich voortdurend kan blijven ontwikkelen. Dit draagt niet alleen bij aan hun persoonlijke groei en werktevredenheid, maar verhoogt ook de kwaliteit van zorg voor cliënten. Zo kan elke paramedicus, ongeacht het stadium van hun carrière, toegang hebben tot inspirerende en verrijkende scholingsmogelijkheden.

Meer weten? 

Lees ook het artikel op de KP-website met activiteiten voor paramedici per fase in hun werkende leven. 


Deel dit artikel