Kwaliteitsregister
Paramedici
Intranet

Skip Navigation Linksdefault

Digitaal Portfolio
Registers raadplegen
Vragen
Mijn KP
Je bent hier:
Kwaliteitsregister Paramedici > Activiteitenoverzicht

Kwaliteitscriteria 2020-2025

​​​Vanaf de zomer van 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria. Hierin vind je criteria waaraan je moet voldoen om geregistreerd te worden of te blijven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het gaat dan om criteria voor werkervaring en deskundigheidsbevordering. De nieuwe set heeft veel voordelen ten opzichte van de oude. Zo zijn de activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast.

Bekijk hier de nieuwe set kwaliteitscriteria_2020-2025.pdf Let op! hierin staan niet de aanvullende eisen per beroepsgroep. Ga via de beroepenpagina​ naar de set kwaliteitscriteria specifiek voor jouw beroepsgroep.

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft bewust de koers gezet op vereenvoudiging van de activiteiten en vermindering van de administratieve lasten. En we vinden het belangrijk dat kwaliteitsregistratie jou niet teveel tijd kost. Daarom hebben we alle informatie die je nodig hebt om jouw deskundigheid te laten zien zo inzichtelijk mogelijk gemaakt in een document waarin je kun navigeren. In dit document is een activiteitenoverzicht opgenomen. Lees hier meer over in het item Activiteitenoverzicht op deze pagina. ​

Wil je weten hoe de nieuwe set tot stand is gekomen? Lees dan hieronder de informatie in het blok Veelgestelde vragen. 
​​​​​
​​​

 Meer informatie

Kwaliteitscriteria 2020-2025
Activiteitenoverzicht
Voorsorteervariant
Veelgestelde vragen
De kwaliteitscriteria 2020–2025 hebben betrekking op:

Werkervaring
Tenminste 1600 cliënturen per vijf jaar, behaald in minimaal 36 maanden.

Deskundigheidsbevordering​
  • ​​​Tenminste 160 punten deskundigheidsbevordering totaal in vijf jaar.
  • Van deze punten moeten minimaal:
    • 40 punten zijn​ behaald door het volgen van bij- en nascholing.
    • 40 punten​ zijn behaald door het verrichten van overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Dit zijn in totaal 80 punten. De resterende punten kunnen met iedere deskundigheidsbevorderende activiteit worden behaald.
  • Verder geldt als voorwaarde dat van de minimaal 160 punten tenminste 40 punten komen uit deelname aan geaccrediteerde activiteiten.

Aanvullende eisen voor de beroepsgroep
Let op: er kan sprake zijn van aanvullende eisen per beroepsgroep. Voorbeelden zijn:
  • Verplichting van één of meer fasen van IPO.
  • Aanvullende eisen voor cliënturen bij specialisaties.
  • Andere deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Check daarom altijd de kwaliteitscriteria die voor jouw beroepsgroep gelden. Op de beroepenpagina ​vind je de verschillende versies van de kwaliteitscriteria.​​​​